08:30

BEST DIGITAL AWARDS

08:30

התכנסות וארוחת בוקר

09:00

דברי פתיחה

09:20

פאנל-הובלת טרנספורמציה דיגיטלית בארגונים-בהשתתפות חבר השופטות
ליאת דין-טולדנו
אורלי שטרן יצחקי
רונית פטר
דינה נבות
דפנה גוטשלק
טוני כהן
טניה טלמון

09:50

הענקת אות הערכה על יישום טרנספורמציה דיגיטלית יוצאת דופן באיכותה

10:30

אודות הטרנספורמציה בדיסקונט
לילך אשר טופילסקי

11:00

דברי יו"ר הראל משמר מחשבים, קבוצת הראל, ביטוח פיננסיים
יואב מנור

11:30

יישומים דיגיטליים בעולם הרפואה
פרופ' שוקי שמר

12:00

עתיד החיזוי וה-AI ברפואה
פרופ' ורדה שלו

12:30

ככה מנהלים מנהלים חדשנות באמזון
הראל יפהר

13:00

סיום מתוק
Open Accessibilty Menu